31/12/2018 TARİHLİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    31/12/2018 Tarihinde resmi gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3. maddesi ile birlikte ticari araç kiralama düzenleme kapsamında, sözleşmeli taşıt kullanma hakkı verilen türde yetki belgesi sahiplerinin, doğrudan kiracı olarak tarafı oldukları uzun süreli kiralama sözleşmesi yoluyla ticari araç temin etmeleri mümkün kılındı. 

    Bilindiği üzere; 2009 yılından itibaren ticari araç kiralama yasaklanmıştı. Ancak çıkartılan bu yönetmelik ile tekrardan uzun dönem ticari araç kiralamanın önü açılmış olmaktadır. Ticari faaliyetleri gereği; araç kiralamak isteyen firmaların işlerini kolaylaştırmak adına yapılan bu düzenleme ile firmalara büyük bir avantaj sağlanmıştır. Bu kapsamda sözleşmeli taşıt kullanma hakkı verilen yetki belgesi olan kişiler doğrudan kiracı olarak uzun dönem kiralama sözleşmesi yoluyla ticari araç kiralamaları yapabileceklerdir.

    Sonuç olarak firmalar araçların bakım vb. giderlerini yapmadan uzun dönem araç kiralayabilir hale gelmiştir.