ANAYASA MAHKEMESİ, EMEKLİ OLMAK İÇİN İŞTEN AYRILMA ŞARTINI İPTAL ETTİ

03/03/2021

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun başvurusu üzerine  Anayasa Mahkemesi,  03.03.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/104 E. 2021/3 K sayılı 14.01.2021 tarihli kararı ile  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 62. Maddesi 1. Fıkrasındaki “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresini kaldırdı.

Mahkeme, hizmet akdine bağlı olarak çalışanların emekli olmak için işten ayrılmış olma koşulunu düzenleyen kuralı, Anayasa’nın 13. ve 60. maddelerine göre temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılabilmesi için gereken elverişlilik, gereklilik, ölçülülük şartlarını sağlamayan bir müdahale öngördüğü gerekçesiyle iptal etti.