ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN KREDİ ERTELEMESİ İMKANI

23/07/2020

                2781 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’den 30/06/2020 tarihi veya öncesinde düşük faizli kredi kullanan esnaf ve sanatkarlardan covid-19 salgını nedeniyle işletmesi zarar görenlerin; vadesi 1 Temmuz 2020 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında dolacak olan kredi borcu üç ay süreyle ertelenmiştir.

Bu karardan yararlanarak kredi borcu ertelenen esnaf ve sanatkarlara erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhüt verme zorunluluğu getirilmiş olup; aksi takdirde bu zorunluluğa uymayan esnaf ve sanatkarlar karar kapsamından çıkarılacağı düzenlenmiştir.

Bunun yanında kredi borcu ertelenen esnaf ve sanatkarlara yeniden düşük faizli kredi açılması engellenmemiş, ayrıca erteleme işlemi ile borca ilişkin teminatlarda herhangi bir değişiklik yapılamayacağı gibi müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin de kefaletten çekilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu bağlamda erteleme süreci boyunca esnaf ve sanatkarlar aleyhine yeni takip başlatılamayacaktır.

Kanaatimizce bu düzenleme dünyanın ve ülkemizin ekonomik anlamda da etkisi altında kaldığı pandemi süreci çerçevesinde iş yerleri uzun süre kapalı kalan ve kredi borçlarını ödemekte güçlük çeken esnaf ve sanatkarlar için ticari hayatlarında bir nebze olsun fayda sağlayacaktır.