FAİZ ORANLARINA İLİŞKİN İKİ DEĞİŞİKLİK 1 TEMMUZ 2019 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

‘Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar’ ve Kredi kartlarına ilişkin olarak ise, ‘Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’ 29 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, amme alacaklarına uygulanacak gecikme zammı oranı, her ay ayrı ayrı uygulanmak üzere %2.5 olarak belirlendi. Değişiklikten önce faiz oranı %2.00 olarak uygulanıyordu. Faiz oranının %0.50 oranında artırılması önemli bir değişikliktir.

Kredi kartlarına ilişkin olarak ise, yapılan yeni değişiklik ile Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı % 2.00 ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı % 1.60 olarak belirlendi.

Aylık azami gecikme faizi ise, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı %2.4 ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı %2.00 olarak belirlendi. Değişiklikten önce, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %2.15, aylık azami gecikme faiz oranı % 2.65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı % 1.72, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı % 2.22 olarak uygulanıyordu. Yapılan değişiklik ile kredi kartı işlemlerine uygulanan faiz oranları düşürülmüş oldu.

Yeni değişiklikler 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerlidir.

Av. Dr. Filiz ASKAN