HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NIN YAYIMLADIĞI EKONOMİ REFORMLARI KİTAPÇIĞINA GÖRE FİNANSAL SEKTÖRDE ÖNGÖRÜLEN REFORMLAR

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NIN YAYIMLADIĞI EKONOMİ
REFORMLARI KİTAPÇIĞINA GÖRE FİNANSAL SEKTÖRDE ÖNGÖRÜLEN REFORMLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 12 Mart 2021 tarihinde yayımladığı Ekonomi
Reformları kitapçığında “Finansal Sektör” için öngörülen reformlar kitapçığın 3 bölümünde yer almakta olup, aşağıda faydalı olması adına paylaşmaktayız.