KARŞIYAKA İLÇESİ’NDE ALINAN ve YÜRÜRLÜĞE GİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM KARARI

18/11/2020

Bilindiği üzere İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan 18/09/1985 sayılı meclis kararı ile inşa edilecek 6,7 ve 8 katlı yapılara 1 kat ilave hakkı verilmiş ancak bu hak, kat sıkıştırma olarak kullanıldığından 2002’de yönetmelik düzenlemesi ile bu karar iptal edilmiş idi.

İzmir'de yaşanan 30/10/2020 tarihli deprem sonrasında ise Karşıyaka Belediye Meclisi ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin de onayından geçen ve bir aylık askı sürecinden sonra yürürlüğe giren plan notu ile 2002 yılından önce kat sıkıştırılarak inşa edilmiş olan, kat sayısı yürürlükteki imar planlarında belirlenen kat adedinden 1 fazla olan mevcut yapılar, kat sayıları aynen korunarak yenilenebilecek olup kat yüksekliği 2,85 metreyi geçemeyecek ve batar /asma kat yapılamayacak. İş bu düzenleme ile vatandaşların kazanılmış hakkı korunmuş olacak.  [1]

 


[1] https://www.egetelgraf.com/kentsel-donusumde-karsiyakaya-mujde/ (e.t. 18/11/2020)