KUYUM TİCARETİ İÇİN YETKİ BELGESİ ŞARTI

 

14/04/2021

14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kuyum Ticareti Yönetmeliğine göre kuyum ticareti yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılabilecek. Kuyum Ticaretine ilişkin yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek. Yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek. Yönetmelik metnine yazımız devamındaki linkten erişim sağlayabilirsiniz. [1]

 

 

 


[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414-2.htm