REKABET KURULU’NDAN UNILEVER HAKKINDA KARAR

23/03/2021

Dondurma pazarında hâkim durumda olan Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.’nin bu durumu kötüye kullanarak 4054 Sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine karar verilerek 274.409.838,43 TL idari para cezasına hükmedilmiştir.

Ayrıca Unilever’in Getir Perakende Lojistik A.Ş. ile akdettiği sözleşmede Rekabet Kurulu’nun 15.05.2008 tarih ve 08-33/421-147 sayılı kararı ile yasaklanan rekabet etmeme yükümlülüğü altında olduğundan bu sözleşme ile Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine karar verilerek 205.807.378,83 TL idari para cezasına hükmedilmiştir.