STOPAJ DESTEĞİ UYGULAMASININ UZATILMASINA DAİR KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

2 Haziran 2021 Tarih 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Lirası varlıklara yatırımı özendirmek için atılan adımlardan stopaj desteği uygulaması Haziran ve Temmuz aylarını da kapsayacak şekilde 31 Temmuz 2021 tarihine kadar ( bu tarih dâhil) uzatıldı. Karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

İndirimli stopaj oranlarına ilişkin ilk düzenleme 2020 Ekim’de devreye alınmış, 23 Aralık 2020’de yapılan düzenleme ile 31 Mart’a kadar uzatılmış ardından 1 Nisan’daki Cumhurbaşkanlığı Kararı ile stopaj desteği 31 Mayıs’a kadar uygulanmaya devam edeceği duyurulmuştu. Düzenlemeye göre 31 Mayıs 2021’e kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplarda ve 31 Mayıs 2021’e kadar açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına mevduat faizlerinden vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadelilerde yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj alınıyordu. 31 Mayıs 2020 Tarihi ise Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Temmuz 2021 olarak değiştirilmiş ve süre uzatımına gidilmiştir.