TAM KAPANMA DÖNEMİ VE SONRASINA İLİŞKİN HUKUKİ SÜRELER VE EKONOMİK DESTEKLER HAKKINDA YENİ/EK DÜZENLEMELER

30/04/2021

Pandemi nedeni ile 29 Nisan- 17 Mayıs 2021 tarihleri arası tam kapanma önlemlerine ilişkin olarak bir takım düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır. İlgili değişiklikleri bilgilendirme amaçlı olarak yazımız devamında paylaşmaktayız.

30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Vergi Usul Kanunu Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 25/03/2020 tarihli 7226 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici Üçüncü madde ile;

  1. İbraz süresinin son günü 30/04/2021 ila 31/05/2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına denk gelen çekler ancak 01/06/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecektir.
  2. Vadesi 30/04/2021 ila 31/05/2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına denk gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında bu tarihler arasında icra takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış takipler de duracaktır.
  3. Kamu idarelerinin kamu veya özel hukuktan doğan alacakları için 30/04/2021 ila 31/05/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra takibi başlatılamayacaktır.

Aynı gün mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile;

  • İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığı varsa çek bedelinin ödenmesi gerektiği,
  • İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmazsa 1/6/2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmayacağı, 1/6/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabileceği duyurulmuştur.

Aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararları ile;

  1. 3323 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren “Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar” ile esnafa verilecek aylık 1000 TL destek ve kira desteğinin 1 ay daha uzatılmasına karar verilmiştir.
  2. İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesi ile getirilen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasının 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.