Av. Dr. Filiz ASKAN & Av. Beykan ASKAN

           Lisans eğitimlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Av. Dr. Filiz Askan ve Av. Beykan Askan 1986 yılında Askan Hukuk Bürosu’nu kurmuşlardır.

         Av. Beykan Askan mesleğinin yanında şirket yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ceza Hukuku Yüksek Lisans programında yüksek lisans programına devam etmektedir.Av. Dr. Filiz Askan 2007  senesinde de Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Maliye ve Ekonomi Anabilim Dalı, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisansı Programını başarı ile tamamlamıştır.

            2013 Yılında Yaşar Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı’nda doktora programına başlamış, 2018 yılında “ Şirket Birleşmelerinde Yasal Çevredeki Değişikliklerin Ekonomik Dönemlerle İncelenmesi” konulu doktora tezi ile doktor ünvanı almaya hak kazanmıştır."Kamu İcra Hukukunda Tasarruf İptal Davaları" adlı yayınlanmış bir eserinin yanı sıra Legal Medeni Usul İcra İflas Hukuku Dergisi'nde yayınlanmış "Kamu İcra Hukukunda İptal Davaları" isimli bir makalesi bulunmaktadır.  1986 Yılından bu yana İzmir Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdürmektedirler.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Hülya ERÇANDIRLI YAĞAN
Avukat

Hülya ERÇANDIRLI YAĞAN

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2008 yılında mezun olmuştur. Meslek hayatına büromuzda başlamış olup 2009 yılında İzmir Barosu bünyesindeki stajını tamamlamıştır. Devamında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, özel hukuk ana bilim dalı tezli yüksek lisans programını “Yasa Dışı Grevin Sonuçları” konulu tez çalışması ile 2012 yılında başarıyla bitirmiştir. Halen Adana Barosu’na bağlı olarak Avukatlık mesleğini sürdürmekte olup, özellikle İş Hukuku alanında bilirkişilik de yapmaktadır. Orta düzeyde Almanca bilmektedir.

Tel : 0 (322) 363 59 33

Adres : Çınarlı Mah. Atatürk Cad. Arabacıoğlu İş Merkezi K:7 D:19 Seyhan /ADANA