ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Kamu Hukuku


Askan Hukuk Bürosu kamu hukuku alanında idari davalar ve vergi davaları ile ceza hukuku kapsamında ticari suçlar olarak nitelendirilen suçlara ilişkin davaları da üstlenmektedir.

 

Vergi Hukuku


Ülkemizde vergi hukukunun özel uzmanlık gerektiren bir alan olması nedeniyle vergi mükellefleri olan iş insanlarının hatalı tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerinin düzeltilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu alanda büromuzca vergi ziyaı, kaçakçılığı ve vergi cezalarına itiraz gibi davalar da müvekkiller adına takip edilmektedir.

İdare Hukuku


Geniş anlamda idare ile müvekkil şirketler arasında ortaya çıkan imtiyaz sözleşmeleri, yap işlet devret sözleşmeleri gibi her türlü idari konuda danışmanlık sağlanmaktadır. Ek olarak müvekkiller aleyhine düzenlenen idari para cezalarına ilişkin itiraz davaları, izin ve ruhsat iptallerine dair itirazlar ile idari işlemin iptalinden doğan tazminata ilişkin davalar da çalışma alanlarımızdandır.

Ceza Hukuku


Büromuz avukatlarının uzmanlık alanı olan ticari davaların kamuya ulaşan dalı olan ticari ilişkilerdeki evrakta sahtekârlık, dolandırıcılık gibi suçlara ilişkin olarak hukuki danışmanlık verilmekte ve bağlı hukuksal süreç yönetilmektedir.

Özel Hukuk


Özel hukuk alanında uzmanlaşmış olan ve birçok şirkete danışmanlık hizmeti veren deneyimli büromuz ticaret hukuku, şirketler hukuku ve iş hukuku ile taşınmaz hukuku kapsamında danışmanlık hizmetleri sağlamakta ve yine dava süreçlerini üstlenmektedir.

 

Ticari Şirketler Hukuku


Ticaret Hukukunun özellikle Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşan kurucu ortaklarımız tarafından işletme sahibi müvekkillerimize kuruluş aşamasından ticari davaların takibi ile birlikte gerekli görüldüğü hallerde tasfiye veya konkordato aşamasına kadar  danışmanlık hizmeti vd. hizmetler verilmektedir. Bu danışmanlık kapsamında  şirket ana sözleşmelerinin düzenlenmesi, şirket birleşme ve devralmalarının yapılması, tür değiştirme işlemleri gibi konularda destek sağlanmaktadır.

İş Hukuku


Çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren müvekkillerimize ait iş davaları büromuzca sürdürülmektedir. İşveren müvekkillerimiz ile ise insan kaynakları departmanı ile koordine bir süreç yürütülmektedir.

Taşınmaz Hukuku


Özellikle son yıllarda ivme kazanan inşaat piyasası ve kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle gerek kat mülkiyeti sahibi gerekse müteahhitlerden oluşan müvekkillerimize sunulan hukuki danışmanlık sayesinde sorunsuz bir süreç yönetimi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sözleşme hazırlanması işlemlerinin yürütülmesi ile olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesi için her türlü önlemin alınması ve hukuki sürecin doğru işlemesi sağlanmaktadır. Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin ise yine bu kapsamda hizmet verilmektedir. Tasarruf iptali davaları ise uzmanlığımız nedeniyle hizmet verdiğimiz bir diğer daldır.

Sermaye Piyasası Hukuku


Sermaye piyasası hukuku, finansal piyasaların uygulama alanı olan ve ekonominin itici gücü işlevini gören sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemelere duyulan ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıkmış bir hukuk dalıdır. Büromuz kurucu ortaklarından olan Av. Dr. Filiz ASKAN’ın işletme doktorası ve finans hukuku alanındaki uzmanlığı nedeniyle, müvekkillerimize iş yatırımları ve sermaye uygulamaları konusunda risk analizi, gelir gider dengesi ve varlık durumunu gözeterek yurt dışı ve yurt içindeki gelişmeler doğrultusunda danışmanlık desteği sağlamaktadır. Söz konusu süreçler ise çözüm ortağımız ile birlikte yürütülmektedir.